Isolering - cellulosa eller fiberull?

Det finns flera typer av isolering på marknaden och fiberull är fortfarande vanligast, trots att det inte nödvändigtvis är det bästa alternativet. Faktum är att cellulosabaserad lösullsisolering har betydande fördelar jämfört med fiberull. 

Sprutisolering

Eftersom cellulosaisolering som Isocell sprutas in i de delar av fastigheten som ska isoleras täcker det mycket bra. De skarvar som oundvikligen uppstår med traditionell isolering elimineras helt med sprutisolering.

Arbetsmomenten varierar beroende på om det är tilläggsisolering eller nybyggnation, men går till enligt samma princip oavsett vilket utrymme det handlar om. Vid nybyggnation blåser man in cellulosamaterialet innan ytskiktet kommer på. 

Perfekt som tilläggsisolering

Vid tilläggsisolering krävs mindre ingrepp i väggar eller golv för att komma åt med isoleringen, men sannolikt mindre ingrepp än om du använt konventionell isolering. Dessutom blir resultatet bättre på grund av metoden som används.

Väl på plats kommer din cellulosaisolering att hålla år ut och år in och isolera lika effektivt som den dag den sprutades in. Förutom att isolera mot kyla eller värme är Isocell också effektiv ljudisolering.

Det kan lätt framstå som att isolering som tillverkas av returpapper är en brandfara, men faktum är att Warmcel är säkrare än traditionell isolering. Tack vare sina miljövänliga tillsatser förkolnas det endast på ytan vid en eventuell brand. 

De viktiga miljöaspekterna

För dig som sätter värde på minimal miljöpåverkan är Isocell det självklara alternativet. Materialet tillverkas av 100% returpapper och de enda tillsatserna är ofarliga salter. Det gör cellulosaisoleringen till det i särklass mest attraktiva alternativet ur miljöhänseende.

Pålitlig isolering