Isolering - cellulosa eller fiberull?

Det finns flera typer av isolering på marknaden och fiberull är fortfarande vanligast, trots att det inte nödvändigtvis är det bästa alternativet. Faktum är att cellulosabaserad lösullsisolering har betydande fördelar jämfört med fiberull. 

Sprutisolering

Eftersom cellulosaisolering som Isocell sprutas in i de delar av fastigheten som ska isoleras täcker det mycket bra. De skarvar som oundvikligen uppstår med traditionell isolering elimineras helt med sprutisolering.

Arbetsmomenten varierar beroende på om det är tilläggsisolering eller nybyggnation, men går till enligt samma princip oavsett vilket utrymme det handlar om. Vid nybyggnation blåser man in cellulosamaterialet innan ytskiktet kommer på. 

De viktiga miljöaspekterna

För dig som sätter värde på minimal miljöpåverkan är Isocell det självklara alternativet. Materialet tillverkas av 100% returpapper och de enda tillsatserna är ofarliga salter. Det gör cellulosaisoleringen till det i särklass mest attraktiva alternativet ur miljöhänseende.

Pålitlig isolering