Vad är Isocell?

Isocell tillverkas på sex olika fabriker i Europa, av 100% återvunnet material.

Vare sig det sprutas in på vindar, i golv, tak eller väggar kommer Isocell att fungera utmärkt i din fastighet.

Eftersom Isocell uteslutande tillverkas av återvunnet tidningspapper, binder det kol som annars skulle släppas ut som metan vid deponi.

Miljöegenskaperna i kombination med en låg materialkostnad, brandskydd, ljudisolering, komplett utfyllnad av tomrum med mera gör Isocell till det i särklass bästa valet av isolering på marknaden.

Här kan du se de produkter vi arbetar med

Pålitlig isolering